Eattus Kullanıcı(Misafir) Sözleşmesi

“DAVET SAHİBİ”

1. Taraflar İş bu sözleşme Bir tarafta ………………………………. Tescilli adresinde mukim şirket ünvanı (Bu sözleşmede Eattus olarak anılacaktır.) ile www.eattus.com sitesinde bildirilen bilgilere uygun şekilde …Mersis numaralı , T.C Kimlik Numaralı veya Pasaport numaralı ………………………………………. (Bu sözleşmede Misadir olarak anılacaktır.) arasında aşağıdaki koşullar dahilinde sözleşme akdedilmiştir.

2. Sözleşmenin Konusu Eattus, yemek davetleri düzenlemek için uygun mekanları bulunan davet sahibi/davet sahibi kullanıcılar tarafından veya onların idaresinde başkaları tarafından hazırlanacak başlangıç , ana yemek, atıştırmalıklar ve/veya sair yemekler ile her türlü içecek (eğer gerekliyse alkollü içecekler için gerekli izinlerin alınması Davet Sahipleri sorumluluğundadır.) ile davet vermek isteyen ve bu davetlere katılmak isteyen, değişik lezzetler arayışında olan gerçek ve tüzel kişilerin yasal mevzuat düzenlemeleri doğrultusunda bir araya getirildiği bir platform olarak değerlendirilmektedir. İşbu sözleşme konusu hizmetler www.eattus.com (“Site”) internet sitesi dahil olmak üzere Eattus’un izin ve onay verdiği tüm uygulama ve programlarda da (“Uygulamalar”) erişebilir olacaktır. Eattus, davet sahibi ile misafirler arasında yapılan ve ileride yapılacak olan sözleşmelerin tarafı olmayacaktır ve taraflar arasında yapılan sözleşmelerle ilgili ortaya çıkan ihtilaflardan hiçbir surette sorumluluğu doğmayacaktır. Taraflar işbu hususu gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme ise SÖZLEŞMEYE taraf Davet Sahiplerinin, Eattus ve misafirler ile olan ilişkileri ile Siteler ve Uygulamalar ile ilgili kural, yararlanma, kullanma, sorumluluk, yükümlülük ve gizlilik koşulları ve aşağıda belirtilen diğer sair hususları düzenlemektedir. Eattus sözleşme konusu ve diğer sair hususlarda sözleşme ayakta tutulduğu süre boyunca değişiklik (tadil, ekleme ve çıkarma vs..) yapma hakkını saklı tutar. İşbu değişiklikler www.eattus.com sitesinde yayımlanması ya da davet sahibinin e-postasına ya da sair haberleşme araçları ile davet sahibi/ bilgisine sunulmasından sonra hüküm doğuracaktır. Misafir siteye kayıt olurken verdiği bilgilerin doğru olduğunu ve yukarıda belirtilen bilgilendirme ile birlikte Uygulamalar’ın kullanılmasına devam edilmesinin değişikliklerin kabulü anlamına geldiğini bilmektedir. Davet Sahibi sözleşmenin konusu dahil olmak üzere tüm sözleşme içeriğini, sözleşmede belirtilen şart ve yükümlülükleri gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

3. Yürürlük ve Sona Erdirme Misafir ile Eattus arasındaki işbu sözleşme misafirin sözleşmeyi okuyup kabul etmesi üzerine MERSİS numarası, T.C. Kimlik numarası veya Pasaport numarası ile sisteme kaydolması ile tamamlanacaktır. İşbu sözleşme tüm hükümleri ile sisteme kaydolduğu an itibari ile yürürlüğe girmiş olacaktır. Taraflar işbu sözleşmeyi herhangi bir gerekçe göstermeksizin her zaman karşı tarafa yazılı bir bildirimle feshedebilecektir.

4. Tanımlar 4.1  Eattus servislerinin kullanılması sonucu misafirlerden alınan ücretin Eattus’un belirlediği yüzdenin kesilmesi sonucu davet sahibine ödenmesi gereken miktarı ifade eder. Eattus, Taraflar arasındaki ilişkiye aracılık etmesi karşılığında davet bedeli üzerinden yüzde on beş (%15) hizmet bedeli tahsil eder. Site ve Uygulamalar üzerinden misafire teklif olunan davet bedelinin misafir tarafından kabul edilmesinin ardından davet bedelinin tamamı anlaşmalı ödeme hizmeti sağlayıcısı vasıtası ile misafir kredi kartından tahsil edilir ve davet sahibine gönderilmek üzere saklanacaktır. Eattus davet bedeli üzerinden belirlediği hizmet bedelini düştükten sonra yemek davetinin başarı ile tamamlanması ve davet bedelinin Eattus hesaplarına yansıması ile birlikte davet sahibine eğer davet Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerinde başarı ile tamamlanan davetler için takip eden Pazartesi Cuma Cumartesi tamamlanan davetler için takip eden ikinci pazartesi ödeme yapılır. Ödemenin tatil gününe denk gelmesi halinde ödeme takip eden ilk iş gününde davet sahibinin banka hesabına yapılır.

4.2 Rezervasyon Onay Süresi: Misafir’in rezervasyon talebinin kabul edilip edilmediği hususunda geri bildirim yapılabilmesi için Davet Sahibine tanınan süreyi ifade etmektedir. Davet sahibine tanınan süre davet yapılabilmesini imkânsız hale getirmediği sürece 48 saat olarak belirlenmiştir. Bu süre içerisinde kabul edilmeyen rezervasyon talepleri reddedilmiş sayılacaktır.

4.3 Menü: Davet Sahibi tarafından Misafirlere sunulan ve Davet Sahibi tarafından hazırlanacak başlangıç, ana yemek, atıştırmalıklar ve/veya sair yemekler ile tercih edilen içecek seçeneklerini (eğer gerekliyse alkollü içecekler için gerekli izinlerin alınması Davet Sahipleri sorumluluğundadır) ifade eder.

5. Kullanım Kuralları 5.1 Davet Sahibi oluşturduğu profil sayfası ile Site ya da Uygulamalar üzerinden sunmak istediği davet şekli ve şartlarını yayımlar. Davet seçeneklerini arama sonucundaki sıralaması, misafirlerin tercih ve oylamalarını yansıtabilir. Bu sıralama sitenin kullanımının kolaylaştırılması amacı ile de yapılabilir. Yapılan sıralama davet sahiplerinin sunduğu hizmetin kalite ve yetkinliğini belirlemez. Misafirler davet sahibinin sunduğu hizmetin kalite ve yetkinliğini belirleyebilmek için davet sahibinin sunduğu hizmetten daha önce yararlanan misafirlerin yorumlarından yararlanabilirler. Davet Sahibi, Site ve/veya Uygulamalar üzerindeki listelenme sırası nedeniyle Eattus’dan herhangi bir hak ya da zarar talebinde bulunamaz.

5.2. Site ya da Uygulamalar üzerinden davet sahibi davete katılmak isteyen Misafirlere sözleşme konusu ile alakalı konu kısıtlaması olmaksızın istediği sayıda soru sorabilir. Misafirler Davet Sahip’lerinin sorduğu tüm sorulara cevap vermelidir. İşbu sorulara misafirler tarafından cevap verilmemesi ya da verilen cevaplar Davet Sahibi’ni tatmin etmeyecek ölçüde yanlış ve yanıltıcı olduğunun saptanması halinde, davet sahibi herhangi bir tazminat sorumluluğu olmaksızın rezervasyon istemini reddedebilir. Davet sahibinin bu hakkını kötüye kullandığı anlaşılırsa Eattus davet sahibi hakkında yaptırım uygulama ve hizmet bedelini tahsil etme hakkını saklı tutmaktadır.

5.3 Eattus tarafından verilen hizmetin gelişmesi, sitenin ve varolan uygulamaların daha işlevsel hale getirilmesi ve diğer sair hususlarda taraflara istediği konu ve şekilde sorular yöneltebilir. Taraflar işbu soruları Eattus istediği zaman içerisinde gerçeğe uygun ve yanıltıcı olmayacak şekilde cevaplamak zorundadır. Aksi durumlarla alakalı Eattus uğrayacağı tüm zararlara ilişkin tazminat ve işbu sözleşmeyi fesih dahil olmak üzere tüm haklarını saklı tutmaktadır. Eattus taraflara sorduğu sorulara ilişkin hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu durum hiçbir şekilde sunulan hizmetin kalitesi ve yeterliliği hususunda taraflara garanti verildiği anlamına gelmeyecektir.

5.4 Eattus üzerinden sisteme kaydolan misafire ait kayıtlı kişisel veriler (ad-soyadı, telefon, e-posta gibi) Kişisel Veri Politika’mız (Politikanın url adresi yazılacak burada) kapsamında Davet sahibi ile paylaşır.

5.5 Siteler’de ve Uygulamalar’a 18 yaşını doldurmuş gerçek kişiler ya da tüzel kişiler misafir sıfatı ile üye olabilecektir.

5.6 Davet sahipleri sitenin belirlediği kurallar ve yasal düzenlemeler çerçevesinde davetin koşul ve şartlarını serbestçe belirleyebilir. Davet sahipleri davetlerine katılmak isteyen Misafirlerden sisteme kaydolmaları için paylaşmaları gereken zorunlu standart bilgilerin haricinde profillerinde resim bulunması, doğrulanmış telefon numarası sahibi olması gibi ilave bazı bilgilerin paylaşımını talep edebilirler.

5.7. Misafir davet sahibinin davet bedelini serbestçe belirleme hakkı olduğunu ve davet sahibinin sitesinde yayınlanan bedele Eattus’un hizmet bedelinin de dahil edildiğini bilmektedir.

5.8 Davet sahibi, her bir rezervasyon talebi için misafirlere bir teklif mektubu gönderebilme hakkına sahiptir. Hazırlanan teklif mektubu Misafir’e sisteme kayıtlı e-posta adresi üzerinden gönderilir. Misafir kendisine gönderilen teklif mektubuna üzerinde yazılı süre içerisinde cevap vermelidir. Belirtilen süre içerisinde cevap verilmemesi muhatabın teklifi reddettiği anlamına gelecek olup teklifin muhatap açısından bir bağlayıcılığı kalmayacaktır. Teklifin kabul edilmesi durumunda Rezervasyon onay süreci içerisinde rezervasyonun teyidi ya da ret edilmesi gerekmektedir. Teklif mektubunda belirtilen süre içerisinde teyit edilmeyen rezervasyon talepleri reddedilmiş sayılır. Rezervasyonun teyit edilmesi sonrası davet bedeli Misafir’den tahsil edilecektir.

6. İptal, Değişiklik, İade 6.1 Davet sahibi ile misafir arasında mutabık kalınan davet bedeli misafirin rezervasyon teyidi yapması ile birlikte misafirin kredi kartından çekilir. Misafir davet rezervasyonunu davetten en az 48 saat önce iptal ederse misafirin kredi kartından çekin davet bedeli misafire sitenin uygulamasına uygun şekilde iade edilir ve davet sahibine herhangi bir ödeme yapılmaz. Misafirin rezervasyonunu davetten 24 ila 48 saat önce iptal etmesi halinde Eattus davet bedeli üzerinden yüzde on beş olarak belirlediği miktarın yarısını tahsil edecektir. Eattus’un yaptığı kesinti sonucu kalan rakamın yüzde ellisi misafire iade edilir. Kalan miktar ise davet sahibine ödenecektir. Misafirin rezervasyonunu davete 24 saat ya da daha az bir vakit kala iptal etmesi halinde Misafir davet bedelinin tamamını ödemek zorundadır. Taraflar belirtilen koşulları gayrikabili rücu kabul etmiştir. Eattus , düzenlenmeyi planlanan davetleri davet bedelini iade etmek koşulu ile iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.

6.2 . Misafir, rezervasyon onayı sonrası davetin şartlarının (Davet zamanı, mekânı ve içeriği vs.) değiştirilmesini talep edemez.

6.3 Teyitli rezervasyon davet sahibi tarafından iptal edilirse davet bedeli Misafire iade edilecektir. Bununla birlikte Eattus kanunen ifayı imkânsız hale getiren haklı bir nedene dayanmayan iptallere ilişkin davet bedelinin 10 katı kadar cezai şart ve Eattus ve Misafirlerin uğradığı zararları herhangi bir mahkeme kararına ihtiyaç duymadan ödeyecektir. Taraflar işbu durumu ve Eattus’un sorumlu olmadığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Misafir Şikayetleri, Kullanım Koşullarının İhlali 7.1 Misafirlerin davetin herhangi bir aşamasında uygunsuz davranışlar sergilediklerine ilişkin Davet sahibi ya da üçüncü kişilerin şikayette bulunması Eattus Misafir tarafından kullanım şartlarının ihlal edildiğinin düşünmesi durumunda davet bedelinin 10 katı kadar cezai şart ve/veya üyeliğin iptali de dahil olmak üzere başkaca yaptırımlar uygulayabilecektir. Davet sahibi işbu durumu gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2 Eattus, aynı misafirlerin bir ay içinde 2 kez veya bir yıl içinde toplamda 5 kez; şikâyet edilmesi halinde ayrıca bildirim yapmaya gerek olmaksızın işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshederek Misafir hesabını iptal edebilir.

8. Tarafların Diğer Hak ve Yükümlülükleri 8.1 Misafir  www.eattus.com internet sitesi dahil olmak üzere Eattus’un onayı ile erişim sağlanan tüm platformları yürürlükteki mevzuat hükümlerine ve işbu sözleşme hükümlerine uygun şekilde kullanmayı, aksi halde oluşacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerden sorumlu olacağını ve Eattus’un bu nedenle ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan sorumluluğunun bulunmadığını gayrikabili rücu kabul, taahhüt ve beyan eder.

8.2 Misafir, herhangi bir şekilde www.eattus.com  sitesinden diğer kullanıcıların yararlanmalarını önleyecek, internet sitesini kullanılmayacak hale getirecek veya önemli ölçüde yavaşlatacak, Eattus’un yazılım ve donanımına zarar verebilecek işlemlerde bulunamaz. www.eattus.com sitesinin bu tür işlemlerden korunması için Eattus her türlü kullaönlemi almaktadır ancak Davet sahibi de kendine ait donanım ve yazılımıyla kendi koruma sistemini bulundurmalı ve gerekli önlemleri almalıdır. Davet sahibinin gerekli önlemleri almaması sonucunda  www.eattus.com internet sitesine erişimi sebebiyle kendi yazılım, donanım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek her türlü sorun ve bu sorunların sonuçlarından Misafir sorumludur.

8.3 Misafir www.eattus.com sitesi ya da Eattus’un onayı ile erişim sağlayan diğer uygulamalarda hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını taciz ve rahatsız eden, başkalarının her türlü hakkına tecavüz edecek şekilde ve yasal olmayan başkaca amaçlar için kullanmayacağını gayrikabili rücu taahhüt ve kabul eder.

8.4 Davet Sahibi ya da Misafirler, Site ve Uygulamalar’da beyan edeceği fikir, görüş, hukuki ve cezai anlamda soruşturma gerektirecek herhangi bir eylem ya da yorumdan dolayı Eattus’un ve üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan tek başına sorumludur. 

8.5 www.eattus.com internet sitesi ve uygulamalarına ait fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere bir fikri mülkiyet teşkil eden her türlü tasarım, içerik, her türlü metin ve görsellere ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları Eattus’a ait olup Misafir ve Davet Sahibi tarafından kullanılamaz.

8.6 Eattus, Kişisel Verilerin Korunması Politikasına uygun şekilde davranmayı taahhüt eder. Davet sahibine ait verilerin Davet Sahibinin kusuru sebebi ile üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından dolayı Davet Sahibi, Site ve Uygulamalar’a üye olmasından veya kullanmasından kaynaklı uğrayacağı zararlardan dolayı Eattus’tan herhangi bir tazminat istemeyeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.7 Misafir, www.eattus.com internet sitesinde kendi üyelik bilgileri ve Eattus’un izni ile ulaşabildiği kısımlar haricinde herhangi bir veriye, siteye ait olan yazılım ve diğer münhasır haklara ulaşamaz aksi halde doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu kabul eder.

8.8 Misafir sisteme kaydolurken verdiği bilgilerin tamamının gerçeği yansıttığını, değişen bilgilerin gecikmeksizin Eattus’a bildirileceğini bu hususların gerçeği yansıtmamasından dolayı uğranılacak her türlü zarardan sorumlu olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir.Misafir, Eattus’ın bu bilgileri ve verileri her zaman silebileceğini, sistem kaydını askıya alabileceğini veya sonlandırabileceğini kabul eder. Eattus, Davet sahibinin bilgilerini yasal mevzuatın zorunlu kıldığı hallerde veya davet sahibinin onayı ile 3. kişilerle paylaşabilir. Eattus’un Site ve Uygulamalar’ı geliştirmek amacı ile verileri kullanma ve paylaşma hakkına sahip olduğunu davet sahibi kabul etmektedir.

8.9 www.eattus.com sitesine üyelik işlemleri tamamlanarak üye olan misafir adı ve şifresinin kullanım hakkının salt kendilerine ait olduğunu bilmektedir. Üyelik doğrultusunda yapılan tüm işlemlere ilişkin hukuki, cezai, mali ve vergisel olmak üzere tüm hak ve yükümlülükler davet sahibine aittir.

8.10 Misafir, Eattus tarafından www.eattus.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgilerinin toplanabileceğini kabul eder.

8.11 Misafir yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında, Eattus’ın iştiraklerinin, sponsorlarının veya iş birliği yaptığı şirket, ortaklık veya sair kuruluşların, kendi markaları, ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları hakkında kendisine bilgi ve ilanlar gönderilmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Misafir, Eattus’a kayıt olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, Eattus tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine ve iştirakleri, sponsorları veya iş birliği yaptığı şirket, ortaklık veya sair kuruluşlar ile paylaşılmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Misafir, aksini bildirmediği sürece sistem kaydı sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, Eattus tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Misafir, yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, kısaca herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Eattus’ı sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder.Misafir, veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, Site üzerinden bilgilerini güncelleyebilir, değiştirebilir veya kaldırabilir.

8.12 Eattus ile ilgili tüm tasarruf hakkı Eattus’a aittir. Taraflar Eattus’un satışı , ortaklık yapısının değişmesi dahil olmak üzere her türlü tasarrufun geçerli olduğunu ve işbu sözleşme de barınan tüm hak ve yükümlülüklerin devralana (tasarruf hakkı sahibi) geçtiğini kabul etmektedir. Taraflar işbu durumda sisteme kayıtlı verilenin devralana (tasarruf hakkı sahibine ) geçtiğine peşinen rıza göstermektedir.

9. Uyuşmazlıkların Çözülmesi İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek uyuşmazlıklarda Eattus’un belge, defter ve kayıtları yegâne geçerli delil kabul edilmiştir. İşbu sözleşme aynı zamanda bir delil sözleşmesi de olup, taraflar arasında işbu sözleşmeden, sözleşmenin uygulanmasından, sözleşmenin yorumlanmasından, sözleşmenin feshinden veya taraflar arasında ortaya çıkacak sair hususlardan kaynaklanan ihtilaflar meydana gelmesi halinde ihtilafların çözümü için İSTANBUL (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Dairelerini yetkili kılmışlardır.

10. Beyan ve Gizlilik Davet Sahipleri ve Misafirler Eattus ile ilişkisi nedeniyle edinmesi muhtemel bilgi ve belgeleri kısmen veya tamamen özel veya tüzel üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Davet sahibi, yetkili ya da ortakları, çalışanları işbu sözleşmenin devamı ya da sona ermesinden sonra, süresiz olarak, Eattus hakkında edindikleri her türlü ticari sırları, ekonomik değer taşısın ya da taşımasın her türlü bilgiyi 3. şahıs kişi veyahut kurumlara her ne şekil ve sebeple olursa olsun açıklamayacaklarını, gizliliğin devamı için her türlü çabayı göstereceklerini, bu hususta çalışanlarını denetleyeceklerini, buna rağmen açıklanan sır, bilgi ya da belgeler ile ilgili doğacak zararlara katlanmayı ve bu zararları tazmin etmeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

11. Diğer Hususlar: 11.1 Bu sözleşmede bulunmayan hususlarda Borçlar, Tüketiciyi Koruma ve Ticaret Kanunu’nun umumi hükümleri tatbik edilir. İşbu Sözleşmenin bir ya da daha fazla hükmünün ya da bunların uygulanmasının herhangi bir bakımdan geçersiz, kanuna aykırı ya da uygulanması imkânsız hale gelmesi durumunda, Sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliği, kanuna uygunluğu ve uygulanabilirliği hiçbir şekilde etkilenmeyecektir. Taraflar hükümsüz kalan maddeler konusunda yürürlükteki mevzuat hükümlerinin uygulanacağını peşinen kabul beyan ve taahhüt ederler.

11.2. İşbu sözleşmede belirlenen cezai şart bedelleri ile zararlar birilerinden ayrı olarak hesap edilerek ödenecek olup, cezai şart bedelleri maddi zararlardan ve sair bedellerden düşülmeyecek, bu bedeller içerisinde değerlendirilmeyecektir.

11.3. Eattus’un bu sözleşmede yer alan ya da sözleşmede belirtilmemiş olmasına rağmen yasal olarak mevcut bulunan herhangi bir hakkını kullanmamış olması, sözleşmenin herhangi bir maddesinden tamamı ile feragat anlamına gelmez, taraflara sözleşmenin herhangi bir maddesini daha sonra ihlal etme hakkı vermez.