Eattus Gizlilik Sözleşmesi

Eattus ziyaretçileri tarafından sitesindeki formlar aracılığıyla gönüllü olarak sunulan kişisel verileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, iş ve ev adresiniz, telefon numaranız, hesap bilgileri, kullanıcı bilgileri, eğitim bilgileri, fotoğraf, kamera görüntüsü, ses kaydı, tarif, vb.) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “Veri sorumlusu” sıfatıyla işleyebilecek olup yasal zorunluluklar (örneğin bir mahkeme kararı ile talep edilmesi hali) dışında açıklamaz, Yaşar Topluluğu Şirketleri, bayileri de dahil olmak üzere hizmet aldığı yurtiçindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilere hukuki düzenlemelere uygun şekilde yapılacak aktarımlar dışında üçüncü kişilere satmaz, kiralamaz ve/veya hiçbir şekilde kullandırmaz.

Eattus bu bilgileri aşağıdaki ve benzeri amaçlar için yasal mevzuatın zorunlu kıldığı ve izin verdiği ölçüde kullanacaktır:

Size basılı yayınlar / yazışmalar göndermek,

Size elektronik posta ile basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

Satın aldığınız malları ve/veya ödüllerinizi teslim etmek,

İşe alım süreçlerinde başvurularınızı değerlendirmek.

Tüketicilerimize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla, istatistiksel bilgileri (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, vb.) web sitesini iyileştirmek, ve genel olarak tüketicileri hakkında daha çok bilgi sahibi olmak, tüketici profilini belirlemek, için kullanmak.

Yorumlarınıza veya bilgi taleplerinize cevap verebilmemize imkan sağlamak, tüketici ihtiyaçlarını anlamak,

İstekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrulturunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek,

Sitede düzenlenen yarışma oyunlarına veya promosyonlara ve diğer hizmetlere katılmanıza imkan sağlamak,

Kişisel veri sahibi olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinin yürürlük tarihi itibariyle, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren hallerin ortadan kalkması veya kanun hükümleri kapsamında kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme, silinme, yok edilme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle hakkınızda aleyhine çıkan sonuca itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkında sahipsiniz.

Eattus sitelerindeki bağlantılar aracılığıyla gideceğiniz diğer sitelerin, Eattus Gizlilik İlkeleri'ne uyacağını garanti etmez bu nedenle kişisel olarak belirlenebilir herhangi bir bilgi vermeden önce, gittiğiniz sitelerin gizlilik yaklaşımlarını ve kullanım koşullarını değerlendirmenizi öneririz.

Eattus web sitesi ve mobil uygulamasında yer alan doğrudan veya dolaylı olarak kullanılan öğeler dahil web sitesi ve mobil uygulama üzerinden sağlanan bilgiler ve içerikle ilgili olarak açıkça veya dolaylı olarak garanti vermeyiz; hiçbir taahhütte veya beyanda bulunmayız. Siteye gönderilen yorum ve bilgilerin güvenilmesi gereken tavsiye niteliğinde olması amaçlanmamaktadır. Eattus web sitesinde ya da mobil uygulamada yer alan yanlışlardan veya kusurlardan dolayı sorumluluk kabul etmeyiz.

Eattus, web sitesinde veya mobil uygulamada bulunan hiçbir materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir.

Üyelik sistemi kullanılması durumunda kullanıcılar Eattus tarafından kendilerine verilen kullanıcı adı veya kayıtlı e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu ve Eattus ’da oluşturulmuş her bir Kullanıcı adı için yalnızca bir adet e-posta tanımlanabileceğini, tanımlanan e-posta adresinin değiştirilemeyeceğini, yeni bir e-posta adresinin ancak Eattus üzerinde yeni bir kullanıcı oluşturulması halinde tanımlanılabileceğini kabul ederler.

Üyelik sistemi kullanılması durumunda şifre sadece ilgili kullanıcının bilgisi dahilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde Eattus talep üzerine kullanıcının kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderecektir. Şifrenin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve Eattus şifre kullanımından doğacak sorunlardan ve/veya oluşabilecek zararlardan sorumlu değildir.

Eattus herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Bu nedenle Eattus’ın kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Eattus kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Eattus sorumlu tutulmayacaktır.

Eattus web sitesi ya da mobil uygulamanın böcek ve/veya virüs içermediğine dair garanti vermeyiz ve beyan veya taahhütte bulunmaz. Ek bilgi almak istediğiniz konularda 0212 210 23 83 numaralı telefondan veya info@eattus.com. eposta adresinden Eattus ‘ya danışabilirsiniz.

Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ve “Kabul Ediyorum” …yı işaretlediği anda işbu sözleşme hükümlerini kabul etmiş olacaktır.

Eattus, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu Gizlilik ve Kullanım Koşulları’nın uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Yaptığımız değişikliklerden haberdar olabilmeniz için bu Gizlilik ve Kullanım Şartlarını düzenli olarak kontrol ediniz.

Sitemizi kullanmaya devam ediyorsanız bu değişiklikleri kabul ettiğiniz varsayılacaktır.

Ayrıca, Eattus, “Eattus” isimli sitesinde Eattus ile paylaştığım yemek tarifinin (bundan böyle TARİF olarak anılacaktır), ayrıca bir ücrete tabi olmaksızın, FSEK’ndan doğan, FSEK’in 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. maddelerinde yazılı işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim (uyduyla ve kabloyla yayın hakkı da dâhil) ve uluslararası mevzuattaki erişilebilir kılma şeklindeki tüm mali haklarının, FSEK’de tanımlanan yasal koruma süreleri boyunca ve Türkiye ile birlikte tüm dünyada geçerli olacak şekilde Eattus’a ait olduğunu;

TARİF’in, fikri mülkiyet hakları ile korunabilen orijinal çalışmalar olacağını, herhangi bir üçüncü bir tarafa ait bir telif hakkının veya fikri mülkiyet hakkının taklidi olamayacağını ve böyle bir hakkı ihlal etmeyeceğini, herhangi bir şahsı veya ürünü küçük düşürücü olmayacağını, hakaret içermeyeceğini ve o şahsın veya ürünün adına, imajına, itibarına, işine veya ticari zarar vermeyeceğini,

TARİF’in görsel, yazılı ve dijital, Eattus internet sitesi de dahil tüm mecralarda, reklam, tanıtım, halkla ilişkiler kapsamında ve sair amaçlarla süresiz olarak kullanılabileceğini;

Söz konusu TARİF’in, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere, Eattus ürünlerinin ambalajlarında, satış noktalarındaki poster, raf kartı gibi POP malzemeleri, ürünle birlikte verilecek ambalaj üstü hediyeler, gazete ve dergi ilanları, billboard, raket gibi outdoor uygulamalar ve cep telefonu ile iletilebilecek görsel uygulamalarda da kullanılabileceğini;

TARİF için Eattus’dan herhangi bir nam altında bir bedel talep hakkım olmadığını;

İşbu taahütname kapsamında verdiğim bilgilerimin ve/veya bu taahhütname konusu işin yürütümü için tüm ilgililerden aldığım/alacağım kişisel verilerin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Eattus tarafından işleyebileceğini, verisi işlenen kişi olarak bu konudaki Kanunda ve ilgili mevzuatta yer alan tüm yasal yükümlülük ve haklarımın tarafıma akratıldığını ve vakıf olduğumu, ilgili mevzuatları uyarınca kişisel verimin işlenebilmesini ve/veya aktarılmasını ve/veya ticari pazarlama tanıtım ve sair amaçlarla tarafıma mesaj broşür ve sair tanıtım malzemesi gönderilmesini kabul ettiğimi, Eattus’ın, işbu taahhütname çerçevesinde elde edeceği tüm kişisel verilerimi, Eattus ve bayileri ile hizmet aldıkları yurt içindeki ve yurt dışındaki tüm iş ortakları ve sair ilgili kişilerle hukuki düzenlemelere uygun şekilde paylaşabileceğini,

Eattus ‘ın söz konusu hakları dilediği gibi kullanma ve/veya kullanmama yetkisine sahip olduğunu;

Gayrikabili rücu, kabul ve taahhüt ederim.