Eattus Davet Sahipliği Sözleşmesi1. Taraflar
İşbu Eattus Sözleşmesi ("Sözleşme") [●] tescilli adresinde bulunan [●] (“Eattus”) ile [www.eattus.com sitesinde beyan edilen T.C. Kimlik Numaralı veya Kimlik/Pasaport Numaralı kullanıcı ("Kullanıcı") arasında akdedilmiştir.
2. Sözleşmenin Konusu
Eattus, yemek davetleri düzenlemek için fiziksel olarak uygun mekanları olan ve söz konusu mekanda kendisi tarafından hazırlanacak başlangıç, ana yemek veya atıştırmalıklar ile her türlü içecek seçenekleri (bir arada “Menü”) ile davet vermek isteyecek kişiler (bir arada “Davet Sahibi Kullanıcılar” veya “Davet Sahipleri”) ile bu yemek davetlerine katılmak isteyecek ve değişik lezzetler arayan kişilerin (bir arada “Misafir Kullanıcılar” veya “Misafirler”) bir araya getirildiği online bir platformdur. Bu platformda sağlanacak olan tüm menü ve servisler (bir arada “Servisler”), www.eattus.com internet sitesinde (“Site”) ve Eattus’ın erişilebilir kıldığı web sitelerinde (bir arada “Siteler”) veya cep telefonu, tablet veya diğer akıllı cihazlarda ve uygulama programı ara yüzlerinde (bir arada “Uygulamalar”) erişilebilir olacaktır. Eattus, Kullanıcılar’ı bir araya getiren bir pazaryeri olup Kullanıcılar arasında ileride imza edilecek sözleşmelere taraf olmadığı gibi bu sözleşmelere müdahale etmez ve bu sözleşmeler kapsamında hiçbir surette sorumlu tutulamaz. Söz konusu sözleşmelerden doğan riskler sözleşmenin taraflarına aittir. Bu kapsamda Eattus üzerinden talep edilecek her bir davet için imza edilecek sözleşme şartları birbirinden farklı olacağından Kullanıcılar’a sözleşmeleri iyice incelemeleri önerilir.
İşbu Sözleşme ise, Davet Sahibi Kullanıcılar’ın, Siteler ve Uygulamalar’dan yararlanma, kullanma ve gizlilik koşullarını düzenlemektedir.
Eattus, kullanım koşulları ile gizlilik koşullarını kendi inisiyatifine bağlı olarak ve dilediği zaman değiştirme, tadil etme, ekleme veya çıkarma hakkını saklı tutar. Bu kapsamda yapılan değişikliklerin yayınlanmasından sonra dahi Siteler ve Uygulamalar’ın kullanılmaya devam edilmesi değişikliklerin kabul edildiği anlamına gelir.
Kullanıcı, aşağıda belirtilen Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, fiyatı ve ödeme şekli ile ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
3. Yürürlük ve Sona Erdirme
Kullanıcı’nın sistem kaydı, bu Sözleşme'de yer alan tüm maddeleri okuması, kabul etmesi üzerine T.C. Kimlik numarası veya Kimlik/Pasaport numarası ile sisteme kaydolması ile tamamlanır ve Sözleşme yürürlüğe girer. Eattus ve Kullanıcı, bu Sözleşme'yi karşı tarafa yapacağı tek taraflı bir bildirimle her zaman feshedebilir.
4. Tanımlar
4.1 Davet Bedeli: Eattus servislerinin kullanımı dahilinde Misafirler’den alınarak belli bir yüzde üzerinden Davet Sahibi’ne yapılacak olan ödemeyi ifade eder.
Eattus, Kullanıcılar arasındaki ilişkiye aracılık etmesi karşılığında Davet Sahibi’nin belirlediği Davet Bedeli’nin üzerine yüzde on beş ekleyerek, Davet Bedeli’ni sitede yayımlar. Buna göre Eattus üzerinden organize edilecek her bir Yemek Daveti için Davet Sahibi’ne, Yemek Daveti için Misafir’e teklif olunan ve Misafir tarafından kabul gören Davet Bedeli’nin tamamı, ilgili rezervasyonun teyidi ile birlikte Misafir’in kredi kartından anlaşmalı ödeme hizmeti sağlayıcısı aracılığıyla alınır ve Davet Sahibi’ne ödenmek üzere saklanır. Saklı konan bu bedelin tamamı, EATTUS’ın yüzde on beş (15) hizmet bedeli hariç, Yemek Daveti’nin başarı ile tamamlanmasından sonra Davet Sahibi’ne ödenir. Ödeme ile ilgili olarak anlaşmalı ödeme hizmeti sağlayıcısının Eattus.com’da yayımlanan Sanal Platform Kullanım Çerçeve Sözleşmesi’ni okuyunuz. Ödemeler, Davet Sahibi’nin banka hesabına yapılabilir.
4.2 Rezervasyon Onay Süresi: Misafir tarafından Eattus üzerinden herhangi bir Davet Sahibi’ne iletilecek olan rezervasyon talebinin kabul edilip edilmediği hususunda Misafir’e geri bildirim yapılabilmesi için Davet Sahibi’ne tanınan süreyi ifade eder ve bu sürenin cevapsız geçirilmesi, rezervasyon talebinin reddedildiği anlamına gelir. Bu sürenin, standart uygulama olarak 48 saat olduğu kabul edilir.
4.3 Menü: Davet Sahibi Kullanıcılar tarafından Misafir Kullanıcılar’ın ilgisine sunulan ve Davet Sahibi tarafından hazırlanacak başlangıç, ana yemek veya atıştırmalıklar ile tercih edilen içecek seçeneklerini ifade eder.
5. Kullanım Kuralları
5.1 Davet Sahibi Kullanıcı, oluşturacağı profil sayfasında Eattus üzerinden sunmak istediği davet seçeneklerini yayımlar (bir arada “Yemek Davetleri”). Davet seçeneklerinin arama sonuçlarındaki sıralaması, kullanıcıların tercihlerini veya oylamalarını yansıtabilir. Bu sıralama, bilgilendirme ve rezervasyon yapılmasını kolaylaştırma amaçlı da olabileceği gibi sıralamanın kalite ve yetkinlik hususunda belirleyiciliği yoktur. Bununla birlikte Kullanıcılar seçimlerinde kullanıcı yorumlarından yararlanabilirler.
5.2 Eattus üzerinden bir yemek davetine (bir arada “Yemek Davetleri”) katılmak isteyen Kullanıcılar’a, kişisel zevk ve tercihleri, davet mekanı ve zamanı ile davet sebebi ve katılımcı sayısı, konsept ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla organizasyon ile ilgili çeşitli sorular sorulabilir. Bu sorulara alınan cevaplar, Davet Sahibi tarafından değerlendirilir ve söz konusu cevapların tatmin edici bulunmaması, yanlış veya yanıltıcı olduğunun saptanması halinde, herhangi bir tazminat sorumluluğu olmaksızın rezervasyon istemi reddolunabilir.
5.3 Eattus, Site’nin daha iyi işlemesi, kullanıcılara ilave bilgiler vermek ve onları aydınlatmak amaçlarıyla Servisler’in içeriği, kalitesi, kapsamı ve fiyatlandırılması hususunda Kullanıcılara sorular yöneltebilir. Bu durum hiçbir şekilde Servisler’in içeriği, kalitesi, yeterliliği ve memnuniyetleri hususunda Kullanıcılara garanti verildiği anlamına gelmez ve Eattus, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
5.4 Eattus üzerinden bir rezervasyon talebi olduğunda, Eattus söz konusu Misafir’e ilişkin sistemde kayıtlı kişisel verileri (ad-soyad, telefon, e-posta gibi) Davet sahibi ile paylaşır.
5.5 Yemek Davetleri’nin, Siteler ve Uygulamalar’da yer alabilmesinin ön koşulu olarak, Kullanıcı’nın 18 yaşını doldurmuş gerçek kişi olması ve Yemek Davetleri’nin gerçekleştirileceği mekanın, fiziksel olarak uygun olduğunun taahhüt edilmesi aranır. Mekana ilişkin taahhüdün herhangi bir şekilde ihlali dolayısıyla Eattus herhangi bir zarara uğrarsa Kullanıcı bu zararı tazminle yükümlüdür.
5.6 Davet Sahibi, Davet Bedeli’ni serbestçe belirler. Davet Sahibi, Davet Bedeli’ni, Eattus hizmet bedeli dahil profil sayfasında ilan eder. Bununla birlikte Davet Sahibi, Misafirler’in doğal olarak davet neticesinde rezervasyon teyidi sırasında belirtilen bedele ilave bir bedel veya başka bir tutar ödemek istemediklerini bilir.
5.7 Her bir Davet Sahibi, düzenleyeceği davetin kapsamını ve kurallarını Site’nin kullanım koşulları dahilinde serbestçe belirleyebilecek ve davet rezervasyonunu kabul için sisteme kayıt sırasında talep edilen standart bilgilerin haricinde kullanıcının profil resmi olması, doğrulanmış telefon numarası sahibi olması gibi ilave bazı bilgilerin paylaşımını talep edebilecektir.
5.8 Davet Sahibi, her bir rezervasyon talebi için isterse bir teklif mektubu (“Teklif”) (bu aşamada yol gösterici olması adına Eattus tarafından hazırlanmış ve Site’de bulunan örnek metin kullanılabilir) düzenleyebilir ve ilgilisinin iletişim adresi olarak kayıtlı e-postasına gönderebilir. Teklif’in, Teklifte yazılı süre içinde onaylanmaması, reddedildiği anlamına gelir ve Teklif’in herhangi bir bağlayıcılığı kalmaz. Teklif’in kabul edilerek rezervasyon talebinin iletilmesi durumunda ise, Rezervasyon Onay Süresi içinde rezervasyonun teyit ya da red edilmesi gerekir. Onay süresi içinde onaylanmayan rezervasyon talepleri, otomatik olarak reddedilmiş sayılır. Rezervasyonun teyit edilmesi akabinde mutabık kalınan Davet Bedeli, ilgili ödeme aracından tahsil edilir.
5.9 Her bir Davet Sahibi, Misafirler’e sunulacak yiyecek ve içecek maddelerinin seçiminde özenli ve yasalara uygun davranmak zorundadır. Davet Sahibi, site üzerinden yasaklı ürün satamaz ve servis edemez. Davet Sahibi böyle bir fiilde bulunması halinde doğabilecek her türlü sorumluluktan tek başına sorumludur. Davet Sahibi tarafından Misafirler’e yapılacak servis sırasında ve/veya servis dolayısıyla Misafirler’e, mallarına, komşularına, çevreye veya üçüncü kişilere herhangi bir şekilde bir zarar gelmesi veya herhangi bir şikayet olması halinde, Davet Sahibi tek başına sorumlu olacak ve Eattus’ı beri tutacaktır.
5.10 Her bir Davet Sahibi tarafından Misafirler’e yapılacak servis dolayısıyla doğacak idari, mali ve vergisel yükümlükler ile (varsa) yasa gereği alınması gereken izinlerin alınmaması, alınmış izinlerin süresinin dolması, yenilenmemesi veya iptal edilmesinden ve bunların her tür neticelerinden Davet Sahibi tek başına sorumlu olacak ve Eattus’ı beri tutacaktır.
5.11 Davet Sahipleri, Siteler ve Uygulamalar aracılığıyla Yemek Davetleri’ni rezerve edilmek üzere hazır bulundurmak ve teyitli rezervasyonları gerçekleştirmek ile sorumludur.
6. İptal, Değişiklik, İade
6.1 Davet Sahibi ile Misafir’in mutabık kaldıkları Davet Bedeli, rezervasyon teyidi ile birlikte Misafir’in kredi kartından çekilir. Misafir’in teyitli rezervasyonunu, yemek davetinden 48 saat önce iptal etmesi halinde Davet Sahibi’ne herhangi bir ödeme yapılmaz ve Misafir’e ödediği ücret iade edilir. Misafir’in teyitli rezervasyonunu, yemek etkinliği’nden 24 ila 48 saat önce iptal etmesi halinde, Davet Sahibi’ne ücretin yüzde ellisi ödenir. Misafir’in teyitli rezervasyonunu, yemek etkinliği’nden 24 saat önce iptal etmesi halinde Misafir, Davet Sahibi ile mutabık kaldıkları Davet Bedeli’nin tamamını ödemek zorundadır.
6.2 Misafir, Davet Sahibi tarafından sunulan yemeğin davet mekanı dışında başkaca bir yerde servis edilmesini veya Davet Sahibi’nin davet süresince davet mekanını terk etmesini talep edemez.
6.3 Misafir, rezervasyon teyidi sonrasında davetin konsepti ve içeriği ile zamanının değiştirilmesini talep edemez.
6.4 Davet Sahibi tarafından teyitli rezervasyonun iptali halinde, Davet Bedeli Misafir’e aynen iade edilir. Davet Sahibi, böyle bir durumda Eattus’ın tamamen kendi inisiyatifinde olmak üzere kendisine yasal sınırlar dahilinde cezai şart veya başkaca yaptırım uygulayabileceğini bilmekte ve kabul etmektedir. Bununla birlikte herhangi bir iptal sebebiyle Misafir’in uğrayacağı zararlardan Eattus sorumlu tutulamaz.
7. Kullanıcı Şikayetleri, Kullanım Koşullarının İhlali
7.1 Davet Sahibi hakkında servisin kalitesi ve yeterliliği gibi hususlarda Misafirler’den şikayet olması ve/veya servisin Eattus standartlarına uygun olmadığını veya kullanım şartlarının ihlal edildiğini düşünmesi durumunda, Eattus, tamamen kendi inisiyatifinde olmak üzere söz konusu davet sahibine yasal sınırlar dahilinde cezai şart veya kullanıcı hesabının iptali dahil başkaca bir yaptırım uygulayabilir.
7.2 Eattus, aynı davet sahibinin bir ay içinde 2 kez veya bir yıl içinde 5 kez;
i) Şikayet edilmesi,
ii) Teyitli rezervasyonu iptal etmesi (Misafir şikayet etmese dahi),
Hallerinde ayrıca bildirim yapmaya gerek olmaksızın işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshederek kulllanıcı hesabını iptal edebilir.
7.3. Eattus’ın, tamamen kendi inisiyatifinde olmak üzere, servisin kalitesi ve yeterliliği dahil ve ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir şikayet olması halinde, şikayet edilen davet sahibine, şikayet konusu Davet Bedeli’ni ödememe hakkı bulunmaktadır.
8. Tarafların Diğer Hak ve Yükümlülükleri
8.1 Kullanıcı, www.eattus.com internet sitesini yürürlükteki mevzuat hükümlerine ve bu Sözleşme koşullarına uygun şekilde kullanmayı, aksi hale oluşacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerden sorumlu olacağını ve Eattus’ı bu nedenle ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan ari tutacağını, bunlara karşı tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.
8.2 Kullanıcı, www.eattus.com internet sitesinde, spam, virus, truva atı ve benzeri yazılımlar kullanamaz, herhangi bir program vasıtasıyla internet sitesinin diğer kullanıcıların internet sitesinden yararlanmalarını önleyecek, internet sitesini kullanılmayacak hale getirecek veya önemli ölçüde yavaşlatacak, Eattus’ın yazılım ve donanımına zarar verebilecek işlemlerde bulunamaz. www.eattus.com sitesinin bu tür yazılımlardan korunması amacıyla olanaklar çerçevesinde önlem alınmıştır ancak Kullanıcı’nın kendi donanım ve yazılımıyla ilgili olarak kendi koruma sistemini bulundurması gerekir, www.eattus.com internet sitesine erişimi sebebiyle kendi yazılım, donanım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek her türlü sorun ve bu sorunların sonuçlarından Kullanıcı sorumludur.
8.3 Kullanıcı, www.eattus.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde ve yasalara aykırı başkaca amaçlar için kullanamaz.
8.4 www.eattus.com internet sitesinde herhangi bir Kullanıcı’nın beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Eattus veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan yalnızca beyan eden Kullanıcı sorumludur.
8.5 www.eattus.com internet sitesi tasarımı, yazılımı ve Servisler’e ait metin ve görsel içeriklere ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları Eattus’a ait olup, Kullanıcı tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz.
8.6 Eattus, Kullanıcı verilerinin Kullanıcı’nın kusuru sebebiyle üçüncü kişilerce ele geçirilmesinden, okunmasından ve Kullanıcı yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu değildir. Kullanıcı, www.eattus.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Eattus’tan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
8.7 Kullanıcı, www.eattus.com internet sitesinin diğer kullanıcıların bilgilerine ve yazılımlarına ulaşmaya veya bunları kullanmaya çalışmayacağını, aksi halde doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu kabul eder.
8.8 Kullanıcı, www.eattus.com internet sitesine kayıt olurken verdiği bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, değişen bilgileri derhal düzelteceğini ve Eattus’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Eattus’ın bu bilgileri ve verileri her zaman silebileceğini, Kullanıcı’nın sistem kaydını askıya alabileceğini veya sonlandırabileceğini kabul eder. Eattus, Kullanıcı’nın kişisel bilgilerini yürürlükteki mevzuata uygun olarak verilen bir mahkeme kararının gereğini yerine getirmek amacıyla veya Kullanıcı’nın rızasının bulunması halinde üçüncü kişilere açıklayabilir; Kullanıcı’nın rızasının bulunması halinde bu bilgileri ve Kullanıcı’nın, www.eattus.com internet sitesindeki hareketlerini, internet sitesinin geliştirilmesi ve diğer kulllanıcılarına daha iyi hizmet sağlanabilmesi amacıyla da kullanabilir.
8.9 Kullanıcı’nın, www.eattus.com internet sitesinden aldığı şifreyi kullanma hakkı münhasıran Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahsa veremez. Şifrenin kullanımına ilişkin tüm hukuki, mali ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.
8.10 Kullanıcı, Eattus tarafından www.eattus.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgilerinin toplanabileceğini kabul eder.
8.11 Kullanıcı yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında, Eattus’ın iştiraklerinin, sponsorlarının veya iş birliği yaptığı şirket, ortaklık veya sair kuruluşların, kendi markaları, ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları hakkında kendisine bilgi ve ilanlar gönderilmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kullanıcı, Eattus’a kayıt olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, Eattus tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine ve iştirakleri, sponsorları veya iş birliği yaptığı şirket, ortaklık veya sair kuruluşlar ile paylaşılmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kullanıcı, aksini bildirmediği sürece sistem kaydı sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, Eattus tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kullanıcı, yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, kısaca herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Eattus’ı sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder. Kullanıcı, veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, Site üzerinden bilgilerini güncelleyebilir, değiştirebilir veya kaldırabilir.
8.12 Eattus, işbu Sözleşme uyarınca, kullanıcıların sistemde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme elektronik postaları ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahiptir. Kullanıcı işbu Sözleşme'yi onaylamakla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesine rıza göstermiş sayılacaktır. Kullanıcı, elektronik posta ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda Eattus websitesinde yer alan profilinden ilgili değişikliği yaparak, elektronik posta ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.
8.13 Kullanıcı kişisel bilgilerinin hangi şartlar altında saklandığını, kişisel bilgilerinin kimlerle ve hangi amaçla paylaşıldığını, kişisel bilgilerinin toplanma amacını ve kişisel bilgilerinin bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel bilgilerinin eksik veya yanlış kaydedilmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel bilgilerinin silinmesini ve yok edilmesini isteme, işlenen kişisel bilgilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel bilgilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararının giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
8.14 Eattus’ın kısmen veya tamamen devri ve/veya satışı veya ortaklık yapısının değişmesi hallerinde, işbu sözleşme de barındırdığı tüm hak ve yükümlülüklerle birlikte devralan tarafa devrolunur. Kullanıcı, böyle bir durumda kişisel bilgilerinin de devralan tarafa aktarılmasına peşinen rıza vermiştir.
9. Uyuşmazlıkların Çözülmesi
Bu Sözleşme ile bağlantılı veya bu Sözleşme'den doğan tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.